New York - Empire Zones - Med Inn Centers of America LLC